Metris

Terminal kontenerowy w Gdańsku

Dynamiczne badania nośności – rury stalowe

październik 2015

Na zlecenie NDI S. A. wykonaliśmy dynamiczne badania pali stalowych przy budowie głębokowodnego nabrzeża DCT2 w Porcie Północnym w Gdańsku.