Metris

Most na Wiśle w Kiezmarku

Statyczne badania nośności

lipiec 2016

Wykonaliśmy statyczne badania nośności pali prefabrykowanych w nurcie rzeki stanowiących posadowienie mostu przez Wisłę w Kiezmarku w ciągu drogi ekspresowej S-7.