Metris

Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu

pomiar wibracji

czerwiec 2017

W ramach realizacji zadania pn.: "Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1) Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+819 na odcinku Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)" wykonalismy serię pomiarów wibracji podczas prowadzenia robót budowlanych w sąsiedstwie istniejących obiektów.