Metris

Nowa Szybka Kolej Aglomeracyjna dla Krakowa

pomiar wibracji

lipiec 2017

W związku z budową Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie dbamy o stan obiektów znajdujących się w zabytowym centrum miasta. Prowadzimy pomiary wibracji obiektów podczas prowadzenia w ich pobliżu robót budowlanych.