Metris

Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne służą do pomiaru odchyleń poziomych w gruncie. Wykorzystywane są w geologii, przy zabezpieczaniu skarp i osuwisk jak również w budownictwie przy wykonywaniu głębokich wykopów. Firma Metris realizuje pomiary inklinometryczne wraz z późniejszym opracowaniem wyników.