Metris

Pomiar wibracji

Pomiary wibracji wykonywane są w celu kontroli poziomu wibracji przekazywanych na budynki przez podłoże gruntowe. Wibracje generowane mogą być przez ciężki sprzęt budowlany lub ruch kołowy i kolejowy. Pomiary realizowane są czujnikami mierzącymi drgania w trzech prostopadłych kierunkach. Sygnał z czujników rejestrowany jest w pamięci komputera. Oceny rejestrowanych poziomów drgań dokonuje się w oparciu o normę PN-85/B-02710, DIN 4150 lub inne wskazane w specyfikacjach technicznych.