Metris

Badania dynamiczne nośności pali

Badania dynamiczne nośności pali (DLT – dynamic load test) są dopuszczoną i znormalizowaną w Polsce metodą badań (normy PN-EN 1997-1, PN-EN 12699) Badanie polega na pomiarze odkształceń i przyspieszeń w poziomie głowicy pala za pomocą tensometrów i akcelerometrów podczas wbijania pala. Czujniki montowane są do pali kotwami mechanicznymi, a sygnał z czujników rejestrowany jest w pamięci komputera. Do opracowania wybiera się jeden z sygnałów. Pomierzone odkształcenie przeliczane jest na siłę w palu a przyspieszenie na prędkość. Analizę wyników przeprowadza się w programach CASE i CAPWAP. Dokładność wyników badań dynamicznych w określonych warunkach gruntowych jest określana w stosunku do wyników badań statycznych, badań referencyjnych.