Metris

Badania ciągłości pali

Pomiar ciągłości wykonywany jest w celu określenia jakości pala betonowanego w gruncie lub pala prefabrykowanego pogrążonego w gruncie. Wyróżnia się badania ciągłości pali metodą niskoenergetyczną, wysokoenergetyczną, metodą CSL (cross hole sonic logging) oraz metodę termiczną bazującą na pomiarze temperatury betonu w trakcie jego wiązania. Do badań ciągłości żelbetowych pali prefabrykowanych właściwą jest metoda wysokoenergetyczna – wynik jest jednym z wyników dynamicznego badania nośności pali. Dla pali formowanych w gruncie stosuje się metodę niskoenergetyczną (PIT – Pile Integrity Test), CSL oraz metodę termiczną. Odpowiednio dobrane do rodzaju pala badanie pozwala określić długość pala i uszkodzenia trzonu pala, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość wykonanego fundamentu palowego.